• Информирајте се за штетните хемикалии во производите!
 • Внимавајте што купувате!
 • Внимавајте на составот на производот кој го купувате!
 • Изберете безбедни алтернативи!
 
 

Козметички производи- список на испитани производи

Во голем број козметички производи се содржат штетни хемикалии. Секогаш кога ќе купувате козметика, проверете на етикетата дали содржи некоја од наведените хемикалии и доколку содржи, избегнувајте ги тие производи. Во продолжение прочитајте ги штетните хемикалии и нивното влијание врз човекот и животната средина, според Директивата 76/768/EEC на Европска Унија.


Руменило
AURA Руменило
 • Talc
  • Може да се употребува во вид на борна киселина до 5%
  • Не смее да се употребува во продукти за деца под 3 години ( може да дојде до инхалација)
 • Phenoxy ethanol
  • Може да се употребува до 1%- претставува иритант за кожа и очи
Сапуни
Cleany - Течен сапун
 • Formaldehyde
  • Сите продукти кои содржат формалдехид мора да имаат назначено предупредување - содржи формалдехид, ако неговата концентрација е над 0,05%
Misty - Течен сапун
 • 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolinоne - (Methylchloroisothiazolinone)
  • Може да се употребува како смеса во однос 3:1 со максимална концентрација од 0,0015%
  • Претставува алерген за 1,7% од луѓето.
  • Може да е иритант или да предизвика и хемиски опекотини ако е во чиста форма, или пак во поголема концентрација
 • 2-methyl-4-isothiazolinone – (Methylisothiazolinone)
  • Како конзерванс може да се употребува до концентрација до 0,01%
 • Benzophenone-4
  • Се употребува како УВ филтер, до 5%
Gente Di Mare - Течен сапун
 • Bronopol
  • Како конзерванс може да се користи до концентрација од 0,1%
  • Токсичен е за бели дробови и иритант за кожа и очи.
Teo Body - Сапун
 • Linalool
  • Се вбројува во листата на алергени, ако неговата концентрација е на 0,001% во продукти кои се оставаат и 0,01% во продукти кои се измиваат
Шампони
Herba Шампон - Алкалоид
 • Formaldehyde
  • Сите продукти кои содржат формалдехид мора да имаат назначено предупредување- содржи формалдехид, ако неговата концентрација е над 0,05%
 • Bronopol
  • Како конзерванс може да се користи до концентрација од 0,1%
  • Содржи УВ филтер, не е наведено кој, некои се дозволени, некои во одредени концентрации
Teo Botanical Шампон
 • Linalool
  • Мора да е назначено ако неговата концентрација е повисока од 0.001 % за продукти кои се оставаат, и до 0,01% за продукти кои се измиваат по употреба.
  • Повисока концентрација може да предизвика алергиски реакции
 • Geraniol
  • Мора да е назначено ако неговата концентрација е повисока од 0.001 % за продукти кои се оставаат, и до 0,01% за продукти кои се измиваат по употреба.
  • Повисока концентрација може да предизвика алергиски реакции
 • Methylisothiazolinone
  • Како конзерванс неговата концентрација треба да е до 0,01%
Шампон од камилица- Misty
 • Phenoxyethanol
  • Може да се употребува како конзерванс до концентрација од 1%- во поголема концентрација претставува иритант за очи, кожа или бели дробови, особено ако се проголта
 • Methylchloroisothiazolinone
  • Може да се употребува како смеса во однос 3:1 со максимална концентрација од 0,0015%
  • Претставува алерген за 1,7% од луѓето.
  • Може да е иритант или да предизвика и хемиски опекотини ако е во чиста форма, или пак во поголема концентрација
 • Methylisothiazolinone
  • Како конзерванс неговата концентрација треба да е до 0,01%
Ilirija- koprivni sampon
 • Bronopol
  • Како конзерванс неговата концентрација треба да е до 0,01%
  • Токсичен е за бели дробови и иритант за кожа и очи.
 • Coumarin
  • Се вбројува во листата на алергени ако неговата концентрација е над 0,001% во продукти кои не се измиваат, и 0,01% во продукти кои се измиваат. Ако станува збор за концентрација повисока од дозволената, тоа мора да биде назначено.
EXTRA- шампон од коприва
 • Cocamide DEA
  • Алерген, предизвикува контактен дерматитис, особено треба да внимаваат луѓе подложни на кожни алрегии.
 • Bronopol
  • Како конзерванс неговата концентрација треба да е до 0,01%
  • Токсичен е за бели дробови и иритант за кожа и очи.
Бои за коса
BEAUTY - боја за коса
 • Боја:
  • Ammonia
   • Ако концентрацијата му е над 2% мора да биде назначено на самата амбалажа
  • Cocamide DEA
   • Алерген, предизвикува контактен дерматитис, особено треба да внимаваат луѓе подложни на кожни алрегии.
  • 4-amino-2-hydroxytoluene
   • Дозволен во бои за фарбање до 3%, а ако се користи во комбинација со хидроген пероксид тогаш макслимална дозволена концентрација е 1,5%.
  • m-aminophenol
   • Максимална дозволена концентрација е 2%, а во комбинациа со хидроген пероксид до 1%
   • Токсичен е за акватични организми.
   • Опасен ако се вдише или голтне.
 • Развивач на боја:
  • hydrogen peroxide
   • Дозволено до 12 %
   • На амблажата мора да е наведено дека го содржи и :
    • Избегнувајте контакт со очи
    • Измијте веднаш ако продуктот дојде во контакт со нив
    • При користење, мора да се носат ракавици.
 • Течност:
  • Cetrimonium chloride
   • Како конзерванс може да се користи до 0,1%
   • Во повисоки концентрации е може да е токсичен за човековата кожа
  • bronopol
   • Како конзерванс може да се користи до концентрација од 0,1%
   • Токсичен е за бели дробови и иритант за кожа и очи.
Style - боја за коса
 • Боја:
  • Ammonium hydroxide
   • Може да се употребува во концентрација до 6%, но ако неговата концентрација е над 2%, тоа треба да биде означено
  • Cocamide DEA
   • Алерген, предизвикува контактен дерматитис, особено треба да внимаваат луѓе подложни на кожни алрегии.
   • Може да се употребува во концентрација до 6%, но ако неговата концентрација е над 2%, тоа треба да биде означено
  • 4-amino-2-hydroxytoluene
   • Може да се употребува во концентрација до 1,5% по мешање со хидроген пероксид.
   • Повисока концентрација може да предизвика алeргиска ракција, а ако дојдде во допир со очи да предизвика нивна иритација.
  • m-aminophenol
   • Во комбинација со хидроген пероксид може да се употребува во максимана концентрација од 1%.
   • Токсичен е и опасен и за средината, особено за акватични организми
  • p-aminophenol
   • Во комбинација со хидроген пероксид може да се употребува во максимана концентрација од 1%.
   • Токсичен е и опасен и за средината, особено за акватични организми
  • p-phenylendiamine
   • Може да се користи во максимална концентрација од 6%
   • Претставува иритант, и на продуктите кои го содржат мора да биде означено:
    • Содржи фенилдиамини
    • Не употребувајте за фарбање на трепки или веѓи
    • Токсичен е и опасен и за средината, особено за акватични организми
  • Resorcinol
   • Во комбинација со хидроген пероксид може да се користи во концентрација до 1%.
   • Претставува иритант, токсичен е за средината, особено за акватчни организми
   • Опасен ако се проголта.
  • Toluene-2,5-diamine sulfate
   • Во вид на слободна база може да се употребува во концентрација до 10%
   • Токсичен е за средината, опасен ако се вдише и при контакт со кожа.
  • Sodium metabisulfite
   • Се употребува како конзерванс во максимална концентрација од 0,2%
   • Претставува иритант, опасен ако се проголта, постои ризик за сериозно оштетување на очите ако дојде во контакт со нив.
  • Citronellol
   • Мора да е назначено ако неговата концентрација е повисока од 0.001 % за продукти кои се оставаат, и до 0,01% за продукти кои се измиваат по употреба.
   • Повисока концентрација може да предизвика алергиски реакции, особено треба да ги избегнуваат луѓе кои се подложни на алергиски реакции.
  • Lianlool
   • Се вбројува во листата на алергени, ако неговата концентрација е на 0,001% во продукти кои се оставаат и 0,01% во продукти кои се измиваат.
  • 2,4-diaminophenoxyethanol HCL
   • Може да се употребува во концентрација до 4%, а во комбинација со хидроген пероксид до 2%
 • Развивач на боја:
  • hydrogen peroxide
   • Може да е присутен во максимална концентрација од 12%, при што на самиот продукт мора да е назначено:
    • Содржи хидроген пероксид
    • Избегнувајте контакт со очи, измијте веднаш ако продуктот дојде во контакт со нив
    • Продуктот мора да препорачува да се носат ракавици при негова употреба.
  • Salicylic acid
   • Се употребува како конзерванс во максимална концентрација од 0.5%
   • Опасна ако се проголта, вдише или апсорбира преку кожата.
   • Влијае на централен нервен систем, бубрези и панкреас.
   • Предизвикува иритација на кожата, очите и респираторниот систем.
 • Регенератор за коса:
  • Citronellol
   • Мора да е назначено ако неговата концентрација е повисока од 0.001 % за продукти кои се оставаат, и до 0,01% за продукти кои се измиваат по употреба .
   • Повисока концентрација може да предизвика алергиски реакции, особено треба да ги избегнуваат луѓе кои се подложни на алергиски реакции.
  • bronopol
   • Како конзерванс може да се користи до концентрација од 0,1%
   • Токсичен е за бели дробови и иритант за кожа и очи.
  • Cetrimonium chloride
   • Може да се употребува како конзерванс во концентрација до 0,1%
   • Во повисоки концентрации може да е токсичен за човековата кожа.
Palete - боја за коса
 • Боја:
  • Ammonium hydroxide
   • Може да се употребува во концентрација до 6%, но ако неговата концентрација е над 2%, тоа треба да биде означено
  • Toluene-2,5-diamine sulfate
   • Во вид на слободна база може да се употребува во концентрација до 10%
   • Токсичен е за средината, опасен ако се вдише и при контакт со кожа.
  • 2,4-diaminophenoxyethanol HCL
   • Може да се употребува во концентрација до 4%, а во комбинација со хидроген пероксид до 2%
  • Resorcinol
   • Во комбинација со хидроген пероксид може да се користи во концентрација до 1%.
   • Претставува иритант, токсичен е за средината, особено за акватчни организми
   • Опасен ако се проголта.
  • Butylphenyl methylpropional
   • Се вбројува во листата на алергени, ако неговата концентрација надминува 0,001% во продукти кои се измиваат и 0,01% во продукти кои се оставаат.
  • Lanalool
   • Се вбројува во листата на алергени, ако неговата концентрација е на 0,001% во продукти кои се оставаат и 0,01% во продукти кои се измиваат
  • Citronellol
   • Мора да е назначено ако неговата концентрација е повисока од 0.001 % за продукти кои се оставаат, и до 0,01% за продукти кои се измиваат по употреба .
   • Повисока концентрација може да предизвика алергиски реакции, особено треба да ги избегнуваат луѓе кои се подложни на алергиски реакции.
  • Potassium hydorxide
   • Може да се употребува до 2%
   • Мора да е обележано на амбалажата:
    • Содржи алкалии
    • Избегнувајте контакт со очи
    • Може да предизвика слепило
    • Да се држи вон дофат на деца
    • Токсичен или опасен, особено за продукти кои се нанесуваат околу и на устата.
    • Корозивен е, може да предизвика опекотини
 • Маска:
  • Cetrimonium chloride
   • Како конзерванс може да се користи до 0,1%.
   • Во повисоки концентрации е може да е токсичен за човековата кожа.
  • Phenoxyethanol
   • Како конзерванс може да се користи во концентрација до 1%, во поголема концентрација преставува иритант.
  • Methylparaben
   • Ако се користи само еден, неговата концентрација не смее да биде над 0,4%, а ако се користи смеса од парабени тогаш концентрацијата не треба да е повисока од 0,8%, бидејќи може да има потенцијални ендокрини ефекти
Гелови за коса
Professional Styling Gel
 • Methylchloroisothiazolinone
  • Може да се употребува како смеса во однос 3:1 со максимална концентрација од 0,0015%
  • Претставува алерген за 1,7% од луѓето.
  • Може да е иритант или да предизвика и хемиски опекотини ако е во чиста форма, или пак во поголема концентрација
 • Methylisothiazolinone
  • Како конзерванс неговата концентрација треба да е до 0,01%
Neutro Natural Gel
 • Triethanolamine
  • Може да се употребува во концентрација до 2,5%.
  • Претставува иритант за кожа и очи
  • Предизвикува тумор кај женски глувчиња
  • Токсичен е за некои водни видови организми.
 • Bronopol
  • Како конзерванс може да се користи до концентрација од 0,1%
  • Токсичен е за бели дробови и иритант за кожа и очи.
Rubella TOP TEN - гел за коса за мажи
 • Triethanolamine
  • Може да се употребува во концентрација до 2,5%.
  • Претставува иритант за кожа и очи
  • Предизвикува тумор кај женски глувчиња
  • Токсичен е за некои водни видови организми.
 • Bronopol
  • Како конзерванс може да се користи до концентрација од 0,1%
  • Токсичен е за бели дробови и иритант за кожа и очи.
 • Linalool
  • Мора да е назначено ако неговата концентрација е повисока од 0.001 % за продукти кои се оставаат, и до 0,01% за продукти кои се измиваат по употреба .
  • Повисока концентрација може да предизвика алергиски реакции
 • Butulphenyl methylpropional
  • Претставува алерген, ако неговата концентрација е над 0,001% во продукти кои не се измиваат, и 0,01% во продукти кои се измиваат, на кои треба да е назначено доколку концентрацијата е повисока.
Лак за коса
CLIVEN - лак за коса
 • Aminomethyl propanol
  • Иритант е за очи и кожа
 • Amyl cinnamal
  • Мора да е назначено ако неговата концентрација е повисока од 0.001 % за продукти кои се оставаат, и до 0,01% за продукти кои се измиваат по употреба .
  • Повисока концентрација може да предизвика алергиски реакции
 • Citronellol
  • Мора да е назначено ако неговата концентрација е повисока од 0.001 % за продукти кои се оставаат, и до 0,01% за продукти кои се измиваат по употреба .
  • Повисока концентрација може да предизвика алергиски реакции
 • Coumarin
  • Се вбројува во листата на алергени ако неговата концентрација е над 0,001% во продукти кои не се измиваат, и 0,01% во продукти кои се измиваат.
  • Ако станува збор за концентрација повисока од дозволената, тоа мора да биде назначено.
 • Eugenol, Geraniol, Isoeugoenol
  • Мора да е назначено ако неговата концентрација е повисока од 0.001 % за продукти кои се оставаат, и до 0,01% за продукти кои се измиваат по употреба .
  • Повисока концентрација може да предизвика алергиски реакции
GISELLE - лак за коса
 • Potassium hyroxide
  • Може да се употребува до 2%
  • Мора да е обележано на амбалажата:
   • Содржи алкалии
   • Избегнувајте контакт со очи, може да предизвика слепилo
   • Чувајте го подалеку од дофат на деца
   • Токсичен или опасен, особено за продукти кои се нанесуваат околу и на устата.
   • Корозивен е, може да предизвика опекотини
 • Alpha - isomethylionone
  • Се вбројува во листата на алергени, ако неговата концентрација е на 0,001% во продукти кои се оставаат и 0,01% во продукти кои се измиваат
 • Benzyl salicylate
  • Се вбројува во листата на алергени, ако неговата концентрација е на 0,001% во продукти кои се оставаат и 0,01% во продукти кои се измиваат
 • Eugenol
  • Мора да е назначено ако неговата концентраcија е повисока од 0.001 % за продукти кои се оставаат, и до 0,01% за продукти кои се измиваат по употреба
  • Повисока концентрација може да предизвика алергиски реакции
 • Citronellol
  • Мора да е назначено ако неговата концентраcија е повисока од 0.001 % за продукти кои се оставаат, и до 0,01% за продукти кои се измиваат по употреба
  • Повисока концентрација може да предизвика алергиски реакции, особено треба да ги избегнуваат луѓе кои се подложни на алергиски реакции.
 • Coumarin
  • Се вбројува во листата на алергени ако неговата концентрација е над 0,001% во продукти кои не се измиваат, и 0,01% во продукти кои се измиваат.
  • Ако станува збор за концентрација повисока од дозволената, тоа мора да биде назначено.
 • Linalool
  • Се вбројува во листата на алергени, ако неговата концентрација е на 0,001% во продукти кои се оставаат и 0,01% во продукти кои се измиваат
 • Hydroxycitronellal
  • Се вбројува во листата на алергени, ако неговата концентрација е на 0,001% во продукти кои се оставаат и 0,01% во продукти кои се измиваат
Крема за депилација
Afrodita- крема за депилација
 • Caclcium hydroxide
  • Дозволен како pH регулатор, ако pH не е над 12,7.
  • Мора да е назначено:
   • Содржи алкалии
   • Избегнувајте контакт со очи,
   • Чувајте го подалеку од дофат на деца
 • Methylparaben
  • Ако се користи само еден, неговата концентрација не смее да биде над 0,4%, а ако се користи смеса од парабени тогаш концентрацијата не треба да е повисока од 0,8%, бидејќи може да има потенцијални ендокрини ефекти
 • 2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyde
  • Се вбројува во листата на алергени ако неговата концентрација е повисока од 0,001% во продукти кои се оставаат и 0,01% во продукти кои се измиваат по употреба
 • Geraniol
  • Се вбројува во листата на алергени ако неговата концентрација е повисока од 0,001% во продукти кои се оставаат и 0,01% во продукти кои се измиваат по употреба
 • Thioglycolic Acid
  • Може да се употребува во концентрација од 5% при pH 7-12,7 и 2% при pH 7-9,5, ако веднаш по аплицирање се отстрани.
  • Оваа киселина е токсична и корозивна.
Cliven - крема за депилација
 • Butylphenyl methylpropional
  • Претставува алерген, ако неговата концентрација е над 0,001% во продукти кои не се измиваат, и 0,01% во продукти кои се измиваат, на кои треба да е назначено доколку концентрацијата е повисока.
 • Sodium hydroxide
  • Дозволен ако pH е до 12,7.
  • Треба да е назначено:
   • Избегнувајте контакт со очи
   • Чувајте го подалеку од дофат на деца
 • Methylparaben, ethylparaben
  • Ако се користи само еден неговата концентрација не смее да биде над 0,4%, а ако се користи смеса од парабени тогаш концентрацијата не треба да е повисока од 0,8%, бидејќи може да има потенцијални ендокрини ефекти
 • Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde
  • Претставува алерген, ако неговата концентрација е над 0,001% во продукти кои не се измиваат, и 0,01% во продукти кои се измиваат, на кои треба да е назначено доколку концентрацијата е повисока.
AROMA - крема за депилација
 • Potassium hydorxide
  • Може да се употребува до 2%
  • Мора да е обележано на амбалажата:
   • Содржи алкалии
   • Избегнувајте контакт со очи, може да предизвика слепило
   • Чувајте го подалеку од дофат на деца
   • Токсичен или опасен, особено за продукти кои се нанесуваат околу и на устата.
   • Корозивен е, може да предизвика опекотини
VEET - Восок за депилирање
 • Potassium thioglycolate
  • Ако е 5% или 2% при pH 7-9,5 по нанесувањето мора брзо да се отсртани и треба да има предупредуваање ( во овој случај нема)
 • Calcium hydroxide
  • Се употребува како pH регулатор
  • На продуктот мора да е означено:
   • Избегнувајте контакт со очи
   • Да се држи настрана од дофат на деца
   • Содржи алкалии
 • Talc
  • Може да се употребува во вид на борна киселина до 5%
  • Не смее да се употребува во продукти за деца по 3 години ( може да дојде до инхалација)
  • Не смее да се употребува на иритирана кожа
Крема за раце
Ruza - Крема за раце
 • Bronopol
  • Како конзерванс може да се користи до концентрација од 0,1%
 • Citral
  • Се вбројува во листата на алергени ако неговата концентрација е повисока од 0,001% во продукти кои се оставаат и 0,01% во продукти кои се измиваат по употреба
 • Benzyl alcohol
  • Се вбројува во листата на алергени ако неговата концентрација е повисока од 0,001% во продукти кои се оставаат и 0,01% во продукти кои се измиваат по употреба
 • Methyl and ethylparaben
  • Ако се користи само еден неговата концентрација не смее да биде над 0,4%, а ако се користи смеса од парабени тогаш концентрацијата не треба да е повисока од 0,8%, бидејќи може да има потенцијални ендокрини ефекти.
Пудра за лице
Max Factor - Течна пудра за лице
 • Talc
  • Може да се употребува во вид на борна киселина до 5%
  • Не смее да се употребува во продукти за деца под 3 години ( може да дојде до инхалација)
 • Dehydroacetic acid
  • Како конзерванс максимум до 0,6%
 • Propyl and methylparaben
  • Ако се користи само еден неговата концентрација не смее да биде над 0,4%, а ако се користи смеса од парабени тогаш концентрацијата не треба да е повисока од 0,8%, бидејќи може да има потенцијални ендокрини ефекти.
Крема за потемнување
Carroten - Summer Shine
 • Methylparaben, ethylparaben
  • Ако се користи само еден, неговата концентрација не смее да биде над 0,4%, а ако се користи смеса од парабени тогаш концентрацијата не треба да е повисока од 0,8%, бидејќи може да има потенцијални ендокрини ефекти
 • Phenoxyethanol
  • Може да се употребува до 1% како конзерванс- претставува иритант за кожа и очи
 • Buтul, propyl, isobutylparaben
  • Конкретно за нив сеуште се чекаат дополнителни истражување за нивната безбедност, а главно за парабените , можат да се користат до 0,4% ако се работи за еден естер, и до 0,8 % ако се работи за смеса на естери.
Регенератор за коса
Balzamo
 • Cetrimonium chloride
  • Како конзерванс може да се употребува до 0,1 %- претставува иритант.
  • Во повисоки концентрации може да е токсичен за човековата кожа.
 • Methylisothiazolinone
  • Како конзерванс неговата концентрација треба да е до 0,01%
 • Methylchloroisothiazolinone
  • Може да се употребува како смеса во однос 3:1 со максимална концентрација од 0,0015%
  • Претставува алерген за 1,7% од луѓето.
  • Може да е иритант или да предизвика и хемиски опекотини ако е во чиста форма, или пак во поголема концентрација
 • Benzyl alcohol
  • Може да се употребува како конзерванс до 1%.
  • Токсичен и опасен, особено во продукти кои се нанесуваат околу и на устата.
Нега на коса
Hair care - кокос
 • Cetrimonium chloride
  • Како конзерванс може да се употребува до 0,1 %- претставува иритант.
  • Во повисоки концентрации е може да е токсичен за човековата кожа.
 • Methylisothiazolinone
  • Како конзерванс неговата концентрација треба да е до 0,01%
 • Methylchloroisothiazolinone
  • Може да се употребува како смеса во однос 3:1 со максимална концентрација од 0,0015%
  • Претставува алерген за 1,7% од луѓето.
  • Може да е иритант или да предизвика и хемиски опекотини ако е во чиста форма, или пак во поголема концентрација
Стик за под пазуви
Five - стик за под пазуви
 • DMDM Hydantion
  • Може да се употребува како конзерванс до 0,6%, во поголема концентрација претставува иритант.
  • DMDM hydantoin се користи како конзерванс бидејќи ослободува формалдехид кој ја прави средината помалку погодна за раст на микроорганизми. Ако ослободениот формалдехид е во концентрација поголема од 0.05%, мора да биде наведено на амблажата дека содржи формалдехид.
  • Сомнително: малку состојки наведени на продуктот.
Ацетон
Aura Ацетон
 • Benzophenone-3
  • Се употребува како УВ филтер, до 10 %, при што мора да е назначено на амбалажата.
  • Има штетно влијание врз ендокриниот систем.

Испитани продукти во кои нема најдено штетни состојки

 • Галафарм - лосион за лице
 • Дена - крема за раце
 • Зацврстнувач на нокти


 
  Авторски Права © [Еко-свест]. Сите права се задржани!