• Информирајте се за штетните хемикалии во производите!
  • Внимавајте што купувате!
  • Внимавајте на составот на производот кој го купувате!
  • Изберете безбедни алтернативи!
 
 
Публикации
Штетни хемикалии во козметиката, средствата за чистење и играчките
Автор: Драгана Угуровска
Октомври, 2010

Повеќе

 
  Авторски Права © [Еко-свест]. Сите права се задржани!